Fundargerðar aðalfundur 26. mars 2024

Fundur settur klukkan 19:33

Formaður Grétar Pétur Geirsson setti fundinn og bauð fólk velkomið.

Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Formaður, Grétar Pétur Geirsson stakk upp á Sævari Guðjónssyni sem fundarstjóra og Birgittu Rós Nikulásdóttir í embætti fundarritara.

Samþykkt samhljóða

Sævar greindi frá lögmæti fundarins. 

Samkvæmt 8.gr á aðalfundur að fara fram í mars. Fundarboð á að fara út fimm vikum fyrir fund. Fundarboð var sent út þann 3.1.2024. Fundaboðið barst í pósti 9.1.2024.

Inntaka nýrra félaga.

Þórdís Bjarnleifsdóttir

Þuríður Harpa Sigurðardóttir

Elísabet Karen Magnúsdóttir

Samþykkt samhljóða

Minnst látinna félaga.

Kristján Ásgeir Möller

Andartaks þögn

Kveðja frá formanni

Ágætu félagar. Nú er komið að því tíma að  ég er að ljúka mínum störfum sem formaður Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu. Þegar ég lít til baka sem að telja yfir 20 ár frá því ég kom fyrst til starfa fyrir félagið. Þá má segja að margt hafi breyst á þessu tíma margt gott og annað ekki. Ætla að minnast á nokkur atriði sem standa upp úr. Breyting á lögum um grunnlífeyri sem gerðar voru fyrir 25 árum síðan. Á þeim tíma var starfræktur hjá Sjálfsbjörg hópur sem bar nafnið átakshópur öryrkja. Átakshópur öryrkja var mjög virkur á þessum tíma og var hópurinn í kringum 20 manns. Þarna voru menn eins og Garðar Sverrisson, Arnór Pétursson heitinn og fleira gott fólk. Þessi tvöföldun á grunnlífeyri var vegna vinnu Átakshópsins og tillagan kom þaðan. Á þessum tíma var Jón Kristjánsson ráðherra og á hann mikinn þátt í því að þessi breyting náði fram að ganga. Á fyrstu árum  krika var aðstaðan lítið hús sem er um 20 fm  sem var notaður sem veiðikofi við Langá  við fengum hann gefins. Hann þjónaði sínum tilgangi ágætlega en fljótlega var hann orðinn allt of lítill. En þegar Kópavogsbær kaupir landið af Þorsteini á Vatnsenda á sínum tíma og byrjar að byggja íbúðir þar þá  rak ég augun í auglýsingu frá Kópavogsbæ  þar sem bærinn var að auglýsa sumarbústað gefins gegn því viðkomandi þurfti að sjá um kostnaðinn við að flytja hann af svæðinu. Ég hafði strax samband við Hannes Sigurðsson sem var þá varaformaður  með þá hugmynd að fara á fund og eiga samtal við bæjarstjórann í Kópavogi, um bústaðinn. Bæjarstjórinn tók vel í erindi okkar og úr varð að við fengum bústaðinn og var hann fluttur af Kópavogsbæ inn á okkar lóð okkur að kostnaðarlausu Kópavogsbær hefur alltaf sýnt okkur mikla velvild alveg frá fyrstu tíð. Það er búið að leggja til margar milljónir í að gera aðstöðuna sem besta í Krika og má segja að það hafi tekist mjög vel til það sýnir aðsóknin undanfarin ár. Félagið réðst í að gera mynd um félagið sem að Páll sá um að gera. Að mínu mati tókst mjög vel til og var hún sýnd á RÚV og endursýnd að minnsta kosti tvisvar. Það komu margir sjálfsbjargarfélagar fram í myndinni bæði eldri og yngri félagar. Sumir hafa talað um myndina sem heimildarmynd hún er það að sumu leit en rauði þráðurinn í myndinni eru baráttumál félagsins  sem eru tau sömu enn þá í dag og voru fyrir 60 árum sem eru aðgengismál . Það eru að sjálfsögðu hægt að tala um fjölmargt annað sem hefur gerst hjá félaginu. Að reka félag eins og Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu kostar töluverða peninga og það verður að halda vel á hverri krónu. Ég man mjög vel eftir því Þegar Þórir Karl var formaður og undirritaður varaformaður 2002 þá var félagið innsiglað vegna valgotinna skatta og lífeyrisskuldbindinga og 12 milljón króna lán sem var í vanskilum. Skuldirnar voru samtals vel á þriðja tug miljóna 2002. Það er alveg hægt að segja það hér að það kom til tals að sigla félaginu í strand, enda enginn peningur til. En það var ákveðið að fara og reyna að semja við þessa aðila sem var erfitt en tókst á endanum. Síðan þá hefur félagið verið mjög vel rekið og skila rekstrarafgangi mörg undanfarin ár. Það er ekki sjálfgefið að skila rekstrarafgangi á bak við góðan rekstur félagsins undanfarinn ár liggur mikil vinna sem að hefur meira og minna hvílt á Önnu Kristínu Sigvaldadóttur okkar frábæra starfsmanni sem hefur staðið sig hreint út sagt stórkostlega.  Ég vil nota tækifærið og þakka henni fyrir samstarfið sem að mínu mati hefur gengið mjög vel. Einnig þakka ég Trausta fyrir samstarfið sem hefur verið gott. Að loku vill ég þakka öllu því góða fólki sem hefur starfað með einum eða öðrum hætti fyrir félagið allt í sjálfboðavinnu, án þeirra væri ekki hægt að reka þetta öfluga félagsstarf. Ég óska félaginu góðs gengis í framtíðinni

Grétar Pétur Geirsson

Skýrsla stjórnar: 

Það var á stefnuskrá stjórnarinnar að virkja félagsmenn til starfa fyrir félagið og sú stefna mun vera áfram á komandi starfsári.

Framgangur verkefna á starfsárinu var svohljóðandi:

Stjórnarfundir voru einu sinni í mánuði yfir vetramánuði.

13. júní var opið hús þar sem The healing hands centar kom og kynnti sig. ( Brandur Bryndísarson Karlsson)

27 júní fóru Grétar Pétur  Geirsson og Sævar Guðjónsson á samráðsfund vegum Félagsmálaráðuneytis um málefni fatlaðs fólks.

Grétar Pétur Geirsson fór á málþing á vegum Félags – og vinnumarkaðsráðuneyti um stöðu tekjuminni hópa á húsnæðismarkaði. Sem hét því skemmtilega nafni “ Tjaldað til einnar nætur„.


Grétar Pétur Geirsson og Linda Sólrún Jóhannsdóttir fóru á samráðsfund með Sjónstöð Blindrafélagsins, Reykjalundi og Grenás sem haldinn var í Hamarhlíð 17.

Grétar Pétur Geirsson “ Ertu ekki að fara að vinna„ Málþing ÖBÍ um verðleikasamfélag.

Eins og undanfarin ár þá hafa félagsmenn setið í málefnahópum, nefndum og stjórnum hjá Öryrkjabandalagi Íslands (ÖBÍ). Þá voru eftirtaldir félagsmenn meðal starfsfólks ÖBÍ á starfsárinu Þorbera Fjölnisdóttir, Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir og Alma Ýr Ingólfsdóttir. Þá var Alma Ýr kosinn formaður ÖBÍ á aðalfundi bandalagsins dagana 06.10.2023 og 07.10.2023. Á aðalfundinum var Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir formaður Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra og félagsmaður í félaginu kosin í stjórn bandalagsins.

Mikið var leitað til skrifstofu félagsins til að fá hjálp við fjármál og sýnir það að okkar hópur hefur það mjög slæmt og eiga margir mjög erfitt með að ná endum saman. Svo er töluverður fjöldi sem kemur og fær aðstoð við skattframtalsgerð.

Starfsemi á skrifstofu og rekstur á félagsheimilinu hefur gengið vel eins og undanfarin ár og er Önnu Kristínu Sigvaldadóttir og Trausta Jóhannessyni þökkuð góð störf fyrir félagið.

Flest í okkar félagi byggir á öflugu starfi sjálfboðaliða og viljum við þakka þeim fyrir óeigingjarnt starf þeirra.

Félagið hélt haustfagnað 30. september 2023. í samvinnu við Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík (ÍFR) og var hann vel sóttur.

Á starfsárinu eins og undanfarin ár voru eftirtaldir viðburðir fastir liðir í félagslífi félagsins.

Bingó

Bingó var annan hvern miðvikudag frá september 2023 til mars 2024. Það er gaman að segja frá því að þátttaka í bingó hefur stóraukist. Það voru þær Sigrún Pétursdóttir og Björk Sigurðardóttir sem héldu utan um bingóið.

Samvera og súpa

Samvera og súpa var á þriðjudögum í allan vetur. Samvera og súpa var vel sótt eftir að hún byrjaði aftur í byrjun september 2023. Það voru Ólína Ólafsdóttir og Guðrún Elísabet Bentsdóttir sem framreiddu súpuna og meðlæti.

Krikaskýrsla

Kriki “ Paradísin okkar „ var opin alla dag nema mánudaga og laugardaga dag frá maí 2023 til ágúst 2023 og svo miðvikudaga ,fimmtudaga , föstudaga og sunnudaga út september 2023.

Kriki á dýrmæta sjálfboðaliða sem halda honum opnum og hugsa vel um “paradísina okkar„ þeirra framlag er ómetanlegt og vill stjórnin þakka þeim fyrir þeirra vinnu.

Flest í okkar félagi byggir á öflugu starfi sjálfboðaliða og því viljum við þakka eftirtöldum einstaklingum sérstaklega fyrir störf sín fyrir félagið:
Ása Hildur Guðjónsdóttir, Björk Sigurðardóttir, Guðrún Elísabet Bentsdóttir, Ólína Ólafsdóttir, Sigrún Pétursdóttir, Sævar Guðjónsson ,Ólafur Bjarni Tómasson og Birgitta Rós Nikulásdóttir.

Í stjórn og varastjórn sátu á starfsárinu:

Formaður:                   Grétar Pétur Geirsson

Varaformaður:                       Björk Sigurðarsdóttir

Gjaldkeri:                    Linda Sólrún Jóhannsdóttir

Ritari:                          Brandur Bryndísarson Karlsson

Meðstjórnandi:           Guðmundur Haraldsson


Varamenn: Sigvaldi Búi Þórarinsson, Ólafur Bjarni Tómasson, Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir,

Pála Kristín Bergsveinsdóttir og Guðrún Elísabet Bentsdóttir.
 

Launaðir starfsmenn félagsins á tímabilinu voru tveir
Anna Kristín Sigvaldadóttir skrifstofa og bókhald.
Trausti Jóhannesson umsjón félagsheimilis.

Félagsmenn voru 1047 þann 1. janúar 2024.
7 hættu félaginu (sögðu sig úr félaginu) árið 2023.

58 voru teknir út vegna skuldar í 4 ár.

17 félagar létust á árinu

Fyrir hönd stjórnar Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu.

__________________________________________________
Grétar Pétur Geirsson formaður 2018-2024

Fundastjóri lagði til að farið yrði sameiginlega yfir skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Afgreiddir endurskoðaðir reikningar félagsins.

Benedikt Þór Jónsson fór yfir ársreikninginn fyrir árið 2023.

Rekstur félagsins til fyrirmyndar. Hagnaður var 1,926,842 krónur. Starfsmenn og stjórn eiga hrós skilið fyrir rekstur félagsins. Reksturinn tekur viðsnúning þegar Anna Kristín Sigvaldadóttir fór í sitt núverandi starf um mitt árið 2014.

Styrkur frá ráðuneyti voru nánast engir árið 2023 en það komu aðrar tekjur inn sem bættu upp fyrir það.

Stjórn samþykkti ársreikning með undirritun sinni.

Reikningar samþykktar með öllum greiddum atkvæðum.

Stjórn samþykkir ársreikning með undirritun sinni.

Ákvörðun um félagsgjald.

Tillaga um óbreytt félagsgjald að upphæð 3100 krónur.

Samþykkt samhljóða

Lagabreytingar

6. grein.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Reikningsleg endurskoðun skal framkvæmd af löggiltum endurskoðanda. Samþykkt ársreiknings fer fram á aðalfundi.

Endurskoðaðir ársreikningar skulu lagðir fyrir stjórn sem leggur þá fyrir aðalfund til fullnaðarafgreiðslu. Undirritaðir reikningar skulu liggja fyrir eigi síðar en sex mánuðum eftir lok reikningsárs. Reikningar skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.

Rökstuðningur:

Texta bætt við sjöttu grein laga breytt eftir ábendingu frá Skattinum vegna þess að Sjálfsbjörg félag hreyfihamlaðra á höfuðborgarsvæðinu er félag til almannaheilla.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

7. grein.

b) Þá skal á hverjum aðalfundi kjósa endurskoðunarfyrirtæki/endurskoðenda og tvo þrjá skoðunarmenn reikninga og einn til vara til eins árs.

Rökstuðningur:

B liður sjöundu greinar laga breytt eftir ábendingu frá Skattinum vegna þess að Sjálfsbjörg félag hreyfihamlaðra á höfuðborgarsvæðinu er félag til almannaheilla.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Lögin samþykkt í heild sinni.

Kosning í stjórn og varastjórn.

Aðalstjórn:

Til formann: Logi Þröstur Linnet

Til gjaldkera: Linda Sólrún Jóhannsdóttir

Varamenn:

Ólafur Bjarni Tómasson

Sigvaldi Búi Þórarinsson

Elísabet Karen Magnúsdóttir

Stjórn og varastjórn eru skipuð eftirfarandi félögum eftir aðalfundinn.

Formaður: Logi Þröstur Linnet

Varaformaður: Björk Sigurðardóttir

Gjaldkeri: Linda Sólrún Jóhannsdóttir

Ritari: Brandur Bryndísarson Karlsson

Meðstjórnandi: Guðmundur Haraldsson

Varastjórn:

Guðrún Elísabet Bentsdóttir

Ólafur Bjarni Tómasson

Pála Kristín Bergsveinsdóttir

Sigvaldi Búi Þórarinsson

Elísabet Karen Magnúsdóttir

Kosning á endurskoðunarfyrirtæki / endurskoðenda til eins ár. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.

Benedikt Jónsson endurskoðandi var kosin til eins árs.

Kristín R Magnúsdóttir gaf kost á sér

Grétar Pétur Geirsson gaf kost á sér

Viðar Jóhannsson verður varaskoðunarmaður reikninga

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Réttkjörnar sem skoðunarmenn reikninga næsta árið.

Kosning kjörnefnda

Kjósa þarf 3 aðila í kjörnefnd og einn til vara.

Engin framboð og málinu vísað til  stjórnar.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Önnur mál.

Fundargerð lesin og borin upp til samþykktar.

Fundi slitið kl. 20:23 af nýjum formanni félagsins Loga Þröst Linnet.

Fundargerð félagsfundar 14. febrúar 2024

Fundargerð félagsfundar Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu.

Haldinn í félagsheimili félagsins

Hátúni 12, inngangur 7

miðvikudaginn 14. febrúar 2024, klukkan 19:30.

 1. Fundur settur kl.19:31

Formaður Grétar Pétur Geirsson setti fundinn og bauð fólk velkomið og fór yfir dagskrá fundarins.

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Formaður, Grétar Pétur Geirsson stakk upp á Sævari Guðjónssyni sem fundarstjóra og Birgittu Rós Nikulásdóttir í embætti fundarritara.

Samþykkt samhljóða

Fundarstjóri bað fólk að slökkva á farsímum og ef það hefur hita eða flensueinkenni að fara af fundi. Fundur var löglega boðaður samkvæmt 5. grein laga félagsins. Fundarboð var póstlagt 3.janúar og barst í pósti 9.janúar 2024.

3. Inntaka nýrra félaga

Marina A. Berlosuova

Katrín Anna Hreiðarsdóttir

Matthildur Valgeirsdóttir

Elínborg Björnsdóttir

Engar athugasemdir og því samþykkt, Fundarstjóri bauð nýja félagsmenn velkomna í félagið.

4. Minnst látinna félaga

 1. Pálmar Guðmundsson
 2. Hrafnhildur Einarsdóttir
 3. Ása B. Ásbergsdóttir
 4. Ásdís Ríkarðsdóttir
 5. Haraldur Sigþórsson
 6. Hrönn Antonsdóttir
 7. Hrönn Jóhannesdóttir
 8. Jóhann Þ. Jóhannesson
 9. Jónína Bjarnadóttir
 10. Jónína Pálsdóttir
 11. Sólveig S. Eyjólfsdóttir
 12. Sævar Hjálmarsson
 13. Þorgeir Jónasson
 14. Þórdís Rögnvaldsdóttir
 15. Þórdís Vilhjálmsdóttir
 16. Dagný Kristjánsdóttir
 17. Kristján Eiríksson
 18. Guðbjörg Halla Björnsdóttir
 19. Örn Jónasson
 20. Össur Kristinsson

Fundarstjóri bað viðstadda að minnast þeirra með þögn.

5 .Kosning fulltrúa á landsfund Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra haldinn 26 og 27. apríl 2024.

Kjósa á 11 fulltrúa til setu á landsfundi Sjálfbjargar landssamband hreyfihamlaðra.

Eftirfarandi buðu sig fram:

Grétar Pétur Geirsson

Guðmundur Haraldsson

Guðrún Elísabet Bentsdóttir

Hannes Sigurðsson

Logi Þröstur Linnet

Ólafur Bjarni Tómasson

Rúna Baldvinsdóttir

Viðar Jóhannsson

Linda Sólrún Jóhannsdóttir

Helgi Kárason

Frímann Sigurnýasson

Samþykkt samhljóða

Tillaga um að stjórn verði falið það verkefni að útvega varamenn ef forföll verða.

Samþykkt samhljóða

6. Önnur mál:

Fundargerð lesin upp til samþykktar

Fundi slitið klukkan. 19:43

Fundargerð aðalfundar 8. mars 2023

Fundargerð

Fundur settur klukkan 19:31

Formaður Grétar Pétur Geirsson setti fundinn og bauð fólk velkomið.

Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Formaður, Grétar Pétur Geirsson stakk uppá Sævari Guðjónssyni sem fundarstjóra og Birgittu Rós Nikulásdóttir í embætti fundarritara.

Samþykkt samhljóða

Sævar greinir frá lögmæti fundsins.

Inntaka nýrra félaga.

Enginn nýr félagi frá síðasta fundi.

Minnst látinna félaga.

Enginn látinn frá síðasta fundi.

Skýrsla stjórnar á störfum félagsins á síðastliðnu starfsári og kynning á starfstilhögun komandi starfsárs.

Í stjórn og varastjórn sátu á starfsárinu:

Formaður:                   Grétar Pétur Geirsson

Varaformaður:            Hannes Sigurðsson

Gjaldkeri:                    Linda Sólrún Jóhannsdóttir

Ritari:                          Brandur Bryndísarson Karlsson

Meðstjórnandi:            Guðmundur Haraldsson


Varamenn: Sigvaldi Búi Þórarinsson, Ólafur Bjarni Tómasson, Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir,

Pála Kristín Bergsveinsdóttir og Guðrún Elísabet Bentsdóttir.

Launaðir starfsmenn félagsins á tímabilinu voru tveir
Anna Kristín Sigvaldadóttir skrifstofa og bókhald.
Trausti Jóhannesson umsjón félagsheimilis.

Félagsmenn voru 1126 þann 1. janúar 2023.
1 hætti í félaginu (sagði sig úr félaginu) árið 2022.

Skýrsla stjórnar: 

Það var á stefnuskrá stjórnarinnar að virkja félagsmenn til starfa fyrir félagið og sú stefna mun vera áfram á komandi starfsári.

Fyrri hluti ársins 2022 voru töluverðar takmarkanir í samfélaginu og var því engin starfsemi í félagsheimili okkar fyrr en í byrjun september 2022. Þá fór allt í gang hjá okkur aftur. Það er gaman að segja frá því að bingó fer vel af stað hjá okkur og hefur fjöldi þeirra sem koma stóraukist. Við héldum áfram að viðhalda félagsheimili og var einnig skrifstofan tekin í gegn máluð og skipt út húsgögnum vorið 2022 sem voru orðin mjög lúin. Stjórnarfundir voru haldnir fyrsta mánudag í hverjum mánuði yfir veturinn.

Framgangur verkefna á starfsárinu var svohljóðandi:

21. mars 2022 fóru stjórnarmenn á fund með Guðmundi Inga Guðbrandssyni ráðherra. Þar ræddu þau m.a. stöðuna á löggildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sagði hann að það væru um tvö ár þar til hann tæki gildi . Töluðu um að fá fulltrúa inná fundi til að semja um kjör öryrkja og að þeir hefðu málfrelsi á þeim fundum. Þau töluðu um stöðu fólks sem er vistað á elliheimilum vegna úrræðaleysis, hann sagði það vera í ferli.

27. mars 2022 var haldin fyrirlestur um virkni og núvitun.

23. ágúst 2022 kom Valur Snær frumkvöðull til okkar og sýndi okkur tæki sem hann var að hanna. Þetta er fjölnotatæki til að styrkja hendur og fætur og hentar vel þeim sem eru í hjólastól eða hafa skerta hreyfigetu.

30. ágúst 2022 fóru þrír frá okkur á kynningarfund hjá Reykjavíkurborg og kynntu sér IMPULSE verkefnið. Verkefnið er í samstarfi við evrópska aðila og munu prófanir fara fram í Reykjavík haustið 2023 samhliða prófunum í 5 öðrum borgum Evrópu.

Grétar Pétur fór á morgunverðafund hjá Samtökum atvinnulífsins sem haldinn var í samvinnu við Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) og Þroskahjálp um atvinnumál öryrkja. Samtök atvinnulífsins ( SA) lýsti áhuga á að þeim málum og vekja þyrfti athygli fyrirtækja innan þeirra raða.

Linda Sólrún Jóhannsdóttir og fleiri hjá Ungt Cp hafa fengið salinn að láni hjá Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu einu sinni í mánuði síðustu misseri en þeim fannst aldurinn í Ungt CP farið að hækka, þannig að hún og tvær vinkonur úr hópnum ákváðu að bjóða ungmennum á aldrinum 13-15 ára að koma og hitta þau. Fyrst um sinn ætla þau að hitta þau í 4 eða 5 skipti og bæta þeim svo við ungmenni frá 16 til 19 ára, sem verður nýtt Ungt CP. Þessi nýi hópur samanstendur af 4 ungmennum 13 til 15 ára og vonast þau til að bæta við fleiri ungmennum á þessum aldri í þennan hóp í framtíðinni.Í þessum mánaðarlegu hittingum er hist og spjallað saman, farið í leiki og í síðasti hittingi fengu þau líka einn gest sem spjallaði um sig sem einstakling með CP hreyfihömlun. Þau vona að þessir hittingar verði fleiri og hlakka til komandi tíma. 

Grétar Pétur fór með Arnari Helga Lárussyni formanni Samtök endurhæfðra mænuskaddaðra (SEM) á fund með Guðbrandi Sigurðssyni framkvæmdastjóra Brynju hússjóðs. Þar sem erindið var hugmynd sem kom upp eftir Kastljós þátt í Ríkissjónvarpinu. Þar sem einstaklingur í hjólastól þurfti að búa hjá öldruðum föður sínum þar sem baðaðstaða var ekki gerð fyrir fatlaða í eigin húsnæði. Þeir fóru með þá hugmynd um að Brynja hússjóður beitti sér fyrir því að setja fólk í forgang sem t.d. er að koma út af Grensás eftir slys og býr í óaðgengilegu húsnæði um íbúð hjá Brynju. Við höfum mörg dæmi þess að fólk sem lent hafa í slysum eiga erfitt með að fóta sig heima fyrir vegna óaðgengilegs húsnæðis sem það hafði búið í áður. Framkvæmdarstjóri Brynju hússjóðs tók mjög vel í þessa hugmynd þeirra og ætlaði að fara yfir málið.

Í enda nóvember 2022 fór Guðrún Elísabet Bentsdóttir á vegum European Anti-Poverty Network (EAPN) til Brussel. Hún tók þátt í hópavinnu um hvað mætti betur fara og benti hún á að samræma ætti leiguverð í Evrópu og var sú tillaga efst í þessari hópavinnu. Við getum verið stolt af okkar konu.

28. febrúar 2023 fór Grétar Pétur Geirsson á málþing um ryðjum menntabrautina sem haldinn var á vegum ÖBÍ. Málþingið fjallaði um mikilvægi stuðningsúrræða í námi og fókusinn var á nemendur í efri bekkjum framhaldsskóla og háskólanema með ósýnilegar fatlanir sem þurfa á stuðningsúrræðum að halda, þ.e hvaða úrræði eru í boði og hvernig gangi fyrir nemendur að sækja þessa þjónustu og halda henni út námstímann.

Félagið hélt haustfagnað í byrjun október 2022 í samvinnu við Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík (ÍFR) og var hann vel sóttur.

Áætlað er að halda fyrirlestur um “ HUGARFRELSI„ miðvikudaginn 10. maí 2023 þá kemur til okkar Unnur Arna Jónsdóttir frá Hugarfrelsi ehf.

Hvað er átt við með hugarfrelsi?

Með hugarfrelsi er átt við það frelsi sem hverjum manni er unnt að öðlast þegar hugurinn hefur ekki lengur neikvæð áhrif á daglegt líf. Frelsi frá áhyggjum, kvíða og ótta. Hugarfrelsi til þess að blómstra, frelsi til að nýta hæfileika sína sem best, frelsi til að velja hugsanir sínar sér og öðrum til gagns.

Mikið var leitað til skrifstofu félagsins til að fá hjálp við fjármál og hefur sá fjöldi aldrei verið meiri alls 46 manns og komu sumir einu sinni í mánuði og fengu aðstoð við að greiða reikninga. Svo er töluverður fjöldi sem kemur og fær aðstoð við skattframtalsgerð.

Starfsemi á skrifstofu og rekstur á félagsheimilinu hefur gengið vel eins og undanfarin ár og er Önnu Kristínu Sigvaldadóttir og Trausta Jóhannessyni þökkuð góð störf fyrir félagið.

Bingó

Bingó var annan hvern miðvikudag frá september 2022 til mars 2023, og var gaman að byrja aftur eftir heimsfaraldur. Það er gaman að segja frá því að þátttaka í bingó hefur stóraukist. Það voru þær Sigrún Pétursdóttir og Björk Sigurðardóttir sem héldu utan um bingóið.

Samvera og súpa

Samvera og súpa er á þriðjudögum í allan vetur. Það mætti samt alveg fleiri láta sjá sig. Það voru Ólína Ólafsdóttir og Guðrún Elísabet Bentsdóttir sem framreiddu súpuna og meðlæti.

Krikaskýrsla

Kriki “ Paradísin okkar „ var opin alla dag frá maí 2022 til ágúst 2022 og svo miðvikudaga ,fimmtudaga , föstudaga og sunnudaga út september 2022.

Kriki á dýrmæta sjálfboðaliða sem halda honum opnum og hugsa vel um “ paradísina okkar „ þeirra framlag er ómetanlegt og vill stjórnin þakka þeim fyrir þeirra vinnu.

Flest í okkar félagi byggir á öflugu starfi sjálfboðaliða og því viljum við þakka eftirtöldum einstaklingum sérstaklega fyrir störf sín fyrir félagið:
Ása Hildur Guðjónsdóttir, Björk Sigurðardóttir, Guðrún Elísabet Bentsdóttir, Ólína Ólafsdóttir ,Sigrún Pétursdóttir og Ólafur Bjarni Tómasson.

Fyrir hönd stjórnar Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu.

__________________________________________________
Grétar Pétur Geirsson formaður 2018-2023

Fundastjóri lagði til að farið yrði sameiginlega yfir skýrslu stjórnar og reikninga félagsins.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Afgreiddir endurskoðaðir reikningar félagsins.

Benedikt Þór Jónsson fóer yfir ársreikninginn fyrir árið 2022.

Engar athugasemdir við ársreikning félagsins.

Stjórn samþykkir ársreikning með undirritun sinni

Reikningar samþykkir með öllum greiddum atkvæðum.

Ákvörðun um félagsgjald.

Stjórn lagði til að félagsgjald verði hækkaðu um 100 krónur og verði þá 3100 krónur.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Kosning í stjórn og varastjórn.

Aðalstjórn:

Varaformaður Hannes Sigurðsson gaf ekki kost á sér áfram.

Í kjöri til varaformans var Björk Sigurðarsdóttir. Engin mótframboð svo hún var réttkjörin varaformaður félagsins til næstu tveggja ára.

Brandur Bryndísarson Karlsson gaf  áfram kost á sér til ritara. Engin mótframboð svo hann vaer réttkjörin til næstu tveggja ára.

Guðmundur Haraldsson gaf  áfram kost á sér til meðstjórnanda. Engin mótframboð svo hann var  réttkjörin til næstu tveggja ára.

Varamenn:

Guðrún Elísabet Bentsdóttir og Pála Kristín Bergsveinsdóttir gáfu kost á sér. Engin mótframboð svo þær voru  réttkjörnar til næstu tveggja ára.

Stjórn og varastjórn eru skipuð eftirfarandi félögum eftir aðalfundinn.

Formaður: Grétar Pétur Geirsson

Varaformaður: Björk Sigurðardóttir

Gjaldkeri: Linda Sólrún Jóhannsdóttir

Ritari: Brandur Bryndísarson Karlsson

Meðstjórnandi: Guðmundur Haraldsson

Varastjórn:

Guðrún Elísabet Bentsdóttir

Ólafur Bjarni Tómasson

Pála Kristín Bergsveinsdóttir

Margrét Lilja Arnheiðardóttir Aðalsteinsdóttir

Sigvaldi Búi Þórarinsson

Kosning á endurskoðunarfyrirtæki / endurskoðenda til eins ár. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara.

Benedikt Jónsson endurskoðandi var kosin til eins árs.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Ólína Ólafsdóttir og Kristín R. Magnúsdóttir gáfu  kosta á sér áfram.

Réttkjörnar sem skoðunarmenn reikninga næsta árið.

Sævar Guðjónsson varaskoðunarmaður reikninga til eins árs.

Kosning kjörnefnda

Kjósa þarf 3 aðila í kjörnefnd og einn til vara.

Logi Þröstur Linnet

Rúna Baldvinsdóttir

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Fundarstjóri lagði  til að fela skrifstofu það hlutverk að finna einn félagsmann til viðbótar í kjörnefnd.

Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Önnur mál.

Þórhalla Guðmundsdóttir ef Hafnarfjörður heyrir undir höfuðborgarsvæði vill hún að félagið skoði aðgengismál hjá bæjarfélaginu. Stjórn ætlar að skoða málið

Kristín R. Magnúsdóttir Fer í sjúkraþjálfun á þriðju hæð í Kringlunni, þarf að fá hjálp við að komast upp rampinn. Lyftan er of brött, það þarf að lyfta um 10 cm. Stjórninni er falið að skoða þetta mál.

Frímann segir: nú var það alltaf þannig að Sjálfbjörg var leiðandi í umræðu um aðgengi og fylgdist vel með aðgengismálum. Mikilvægt að sinna því hlutverki vel þó að aðrir aðilar séu einnig að sinna þessu hlutverki.  Algengt í fjölbýli að fatlaður einstaklingur hrökklist í burtu þar sem húsfélag er ekki tilbúið að leggja í breytingar.

Grétar Pétur svaraði Frímanni á að þetta hafi færst mikið yfir til Öryrkjabandalag Íslands. Sjálfsbjörg landssamband hreyfihamlaðra hefur þetta hlutverk ásamt félaginu  en það hefur setið á hakanum hjá báðum aðilum. Ekkert verið gert í þessu síðan Þorsteinn F. Sigurðsson fyrrverandi framkvæmdastjóri landssambandsins  hætti störfum. Góð ábending sem stjórnin þarf að skoða.

Fundargerð lesin og borin upp til samþykktar.

Samþykkt með áorðnum breytingum með öllum greiddum atkvæðum.

Fundi slitið kl. 20:43.

Fundargerð félagsfunda Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu miðvikudaginn 15. febrúar 2023.

 1. Fundur settur kl. 19:31

Formaður Grétar Pétur Geirsson setti fundinn og bauð fólk velkomið.

 • Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Formaður, Grétar Pétur Geirsson stakk uppá Sævari Guðjónssyni sem fundarstjóra og Önnu Kristínu Sigvaldadóttur í embætti fundarritara.

Samþykkt samhljóða  

Fundarstjóri bað fólk að slökkva á farsímum og ef það hefur hita eða flensueinkenni að fara af fundi. Fundur var löglega boðaður samkvæmt  5. grein laga félagsins. Fundarboð barst í pósti 10.01.2023.

 • Inntaka nýrra félaga
 • Logi Þröstur Linnet
 • Karen Anna Erlingsdóttir
 • Birna Einarsdóttir
 • Magnús Ólafsson
 • Helga Þórey Heiðberg
 • Guðrún Kristmannsdóttir
 • Valgerður Hildibrandsdóttir
 • Anna Sóley Pantano
 • Margrét Einarsdóttir

Engar athugasemdir og því samþykkt, Fundarstjóri bauð nýja félagsmenn velkomna í félagið.

 • Minnst látinna félaga
 • Sigurður H. Þórólfsson
 • Hjálmar Magnússon
 • Þórður Höjgaard Jónsson
 • Sigurjón Grétarsson
 • Ólafur Bjarnason
 • Ásta Sigríður Sigtryggsdóttir
 • Guðrún Helgadóttir
 • Gunnar H. Valdimarsson
 • Hilda Rut Markúsardóttir
 • Ingibjörg Pétursdóttir
 • Jóhann Borg Jónsson
 • Kolbrún D. Pálmadóttir
 • Lárus Þórðarson
 • Óskar Valdimarsson
 • Sigrún Jóhannsdóttir

Fundarstjóri bað menn að minnast þeirra með  þögn.

 • Kosning fulltrúa á landsfund Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra haldinn 29. apríl 2023.

Kjósa átti 12 fulltrúa til setu á landsfundi Sjálfbjargar landssamband hreyfihamlaðra.

Eftirfarandi buðu sig fram:

Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir
Hannes Sigurðsson
Logi Þröstur Linnet
Grétar Pétur Geirsson
Guðmundur Magnússon
Ásta Þórdís Skjalddal
Björk Sigurðardóttir
Ólafur Bjarni Tómasson
Guðrún Elísabet Bentsdóttir
Guðmundur Haraldsson
Rúna Baldvinsdóttir
  Fríman Sigurnýasson

Fundurinn gaf stjórninni leyfi til að hafa samband við aðra mögulega fulltrúa. Samþykkt samhljóða

 • Önnur mál

Kristinn Guðjónsson talaði um sundlaugina í Sjálfsbjargarhúsinu og það þyrfti að tala um opnunartíma hennar á Landsfundi. Það væri svo stuttur opnunartími. Það er bara opið tvo daga í viku. Kristinn spurði hver á sundlauginna og hver rekur hana.  Ásta Þórdís Skjalddal sagði að Sjálfbjargarheimlið sæi um allan daglegan rekstur, en hún er eign Sjálfbjargar landsambands hreyfihamlaðra.

Guðmundur Magnússon spurði hvort það væri eitthvað búið að endurnýja í sundlauginni.

Grétar Pétur sagði að sundlaugin væri mikið lokuð. Og þá alltaf þá daga sem hún á að vera opin.

 Grétar Pétur var búin að tala við  Þórdísi R. Þórisdóttur sem er framkvæmdarstjóri Sjálfbjargarheimilisins vegna sundlaugarinnar.

Ásta Þórdís leggur til að það verði samþykkt að  landsþingsfulltrúar óski eftir gögnum frá landsambandi og Sjálfbjargarheimili um Sundlaugina.

Samþykkt samhljóða

Grétar Pétur sagði frá því að þeir sem flytja inn í húsið á vegum Grensás og eru ekki með fulla þjónustu frá Sjálfsbjargarheimilinu fái ekki að borða í matsal, þeir þurfa að kaupa mat út í bæ.

Samþykkt var að biðja um rökstuðning frá Sjálfsbjargarheimilinu um þetta mál fyrir landsfund.

Kristinn og Ólafur Bjarni  töluðu um að fá kortin aftur sem voru notuð í matsalnum eins og var fyrir Covid -19.

Kristinn og Ólafur Bjarni tala um að fulltúrar þurfi að fá upplýsingar um framkvæmdir á húsi. Samþykkt að fá þær upplýsingar hjá Ósk Sigurðardóttir framkvæmdarstjóra Sjálfsbjargar lsh. fyrir landsfundinn. Hvað er búið að gera og hvað er væntanlegt.

 • Fundargerð lesin upp til samþykktar

Fundargerð samþykkt

Samþykkt með á orðnum breytingum.

Fundi slitið kl. 20:12

Fundargerð aukaaðalfundar

Haldinn miðvikudaginn 7. september 2022 klukkan 19:30.

 1. Fundur settur.

Grétar Pétur Geirsson formaður setur fundinn 19:30.

 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Formaður, Grétar Pétur Geirsson stakk upp á Sævari Guðjónssyni í embætti fundarstjóra og Birgittu Rós Nikulásdóttir í embætti fundarritara.

Samþykkt án athugasemda 

Þakka fyrir/slökkva á farsímum/hita eða flensueinkenni fara af fundi.
Lögmæti fundar samkvæmt 8. grein laga félagsins. Fimm vikna fyrirvara.
Tölvupóstur sendur 04.07.2022/02.08.2022/05.09.2022.
Póstur sendur 04.07.2022.
Sett á Facebook 04.07.2022.

 1. Lagabreytingar.

Lagabreytingar má sjá á fylgiskjali.

1. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

2. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

3. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

4. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

5. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

6. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

7. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

8. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

9. gr     samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

11. gr   samþykkt með öllum greiddum atkvæðum

Lög samþykkt í heild inni með öllum greiddum atkvæðum.

 • Fundargerð lesin.
 1. Fundi slitið.
  Formaður slítur fundi 20:02.