Afslættir

Niðurfelling bifreiðagjalda

Lífeyrisþegar geta átt rétt á niðurfellingu bifreiðagjalda (undanþegnir bifreiðagjaldi). Réttindi varðandi bifreiðamál eru á vegum Tryggingastofnunar. Tryggingastofnun staðfestir rétt lífeyrisþega á niðurfellingu eða leiðréttingu bifreiðagjalda. Umsækjandi sækir um með eyðublaðinu „Umsókn um niðurfellingu bifreiðagjalda“ og þarf að undirrita hana. Einnig fyllir tengiliður Tryggingastofnunar út hluta eyðublaðsins. Umsóknin þarf að berast til ríkisskattstjóra sem sér um niðurfellingu eða leiðréttingu bifreiðagjalda.
Ef lífeyrisþegar hafa greitt bifreiðagjöld því þeir vissu ekki af niðurfellingunni er hægt að óska eftir endurgreiðslu og skal senda erindið á trukkur(hjá)rsk.is og þá skoða þeir málið 2-3 ár aftur í tímann.

Samantekt TR um reglur vegna niðurfellingar bifreiðagjalda

Undanþegnir bifreiðagjaldi eru þeir sem fá greiddan:

  • Örorkulífeyri
  • Uppbót vegna reksturs bifreiðar
  • Örorkustyrk
  • Forráðamenn barna sem fá umönnunargreiðslur
  • Ellilífeyrisþegar sem fá greidda uppbót vegna reksturs bifreiðar
  • Ellilífeyrisþegar sem voru öryrkjar og öryrkjar sem dveljast á stofnun
  • Foreldrar langveikra og fjölfatlaðra barna sem vistuð eru utan heimilis ef réttur til umönnunargreiðslna héldist óskertur væri barnið heima.

Endurhæfingarlífeyrir gefur ekki rétt til niðurfellingar bifreiðagjalda.

Skilyrði fyrir niðurfellingu gjaldsins er að viðkomandi hafi einhverjar greiðslur frá TR.
Ef umsækjandi er vistmaður á stofnun og hefur ekki lengur greiðslur frá TR en hafði þær áður en hann kom þangað þá á viðkomandi rétt á niðurfellingu.
Réttur til þeirra sem fá greiddan örorkulífeyri, uppbót vegna reksturs bifreiðar eða örorkustyrk er bundinn því skilyrði að bótaþegi sé í ökutækjaskrá annaðhvort skráður eigandi bifreiðar eða umráðamaður bifreiðar samkvæmt eignarleigusamningi.
Réttur foreldra sem fá umönnunargreiðslur er bundinn því skilyrði að skráður eigandi bifreiðar búi á sama stað og barnið.