Fundargerð aðalfundar 29. apríl 2017

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu
miðvikudaginn 29. mars 2017, klukkan 19:30
Aðalfundur
Fundargerð

 1. Formaður setur fund
  Ásta Dís Guðjónsdóttir, formaður, setti fundinn kl. 19:35.
 2. Fundarstjóri og fundarritari kynntir
  Ásta Dís stakk upp á Viktori Ómarssyni sem fundarstjóra og Svövu Arnardóttur sem
  fundarritara, bæði frá JCI hreyfingunni. Tillagan var samþykkt samhljóða. Fundarstjóri
  þakkaði fyrir traustið, útskýrði fyrir fundarmönnum að þau Svava væru ekki félagsmenn
  Sjálfsbjargar og hefðu engra hagsmuna að gæta um niðurstöðu fundarins. Þau væru
  eingöngu komin til að aðstoða við að fundurinn færi fram í samræmi við boðaða dagskrá
  og fundarsköp.
 3. Fundargerð síðasta félagsfundar lesin og borin upp til samþykktar
  Fundarstjóri las upp fundargerð síðasta félagsfundar og bar upp til samþykktar. Nokkrar
  athugasemdir bárust. Fundargerð samþykkt samhljóða með áorðnum breytingum.
 4. Kynning á fyrirkomulagi kosningar á landsfund lsh.
  Ásta Dís Guðjónsdóttir kynnti fyrirkomulag kosninganna á landsfundinn.
 5. Inntaka nýrra félaga
  Formaður kynnti 15 nýja félagsmenn.
  Sævar Hjálmarsson Skipalóni, Hafnarfirði
  Björgvin Ingi Ólafsson Byggakur 1, Garðabæ
  Vigdís Ingólfsdóttir Sléttuvegi 9, Reykjavík
  Rut Másdóttir Hjallabraut 3, Hafnarfirði
  Eyvindur Ólafsson Staðarbakki 2, Reykjavík
  Magnús Jóel Jónsson Hafrafelli 2, Hafnarfirði
  Sigríður Jónsdóttir, Kjarrhólmi 6, Hafnarfirði
  Hrönn Antonsdóttir, Álfkonuhvarf 55, Kópavogi
  Ingibjörg Bjarnadóttir, Spóahólum 10, Reykjavík
  Sigríður Finnbogadóttir, Skógarás 13, Reykjavík
  Gísli Einarsson, Fannborg 1, Kópavogi
  Andrés Ásmundsson, Þverholti 28, Reykjavík
  Gunnar H. Valdimarsson, Ásbúðartröð 7, Kópavogi
  Guðrún Elísabet Bentsdóttir, Jórufelli 6, Reykjavík
  Sigurður Þórðarson, Glaðheimum 18, Reykjavík
 6. Minnst látinna félaga
  Formaður minntist 12 félagsmanna sem létust á árinu.
  Bergþóra Ósk Loftsdóttir
  Friðþjófur H. Torfason
  Edda Heiðrún Backman
  Erla Sandholt
  Emanúel Mortens
  Ingibjörg Jóhannsdóttir
  Jónas Bjarnason
  María Snæfell Eyþórsdóttir
  Pálína Guðlaugsdóttir
  Valgerður Hjörleifsdóttir
  Þóra Sigurjónsdóttir
  Þórður Sigurjónsson
 7. Skýrsla stjórnar á störf félagsins á síðastliðnu starfsári og kynning á starfstilhögun
  komandi starfsárs
  Ásta Dís, formaður, flutti skýrslu stjórnar og stiklaði yfir það helsta sem fram fór á
  starfsárinu. Skýrslunni var dreift til fundarmanna í upphafi fundar, sjá fylgiskjal 7.1.
  Fundarstjóri opnaði fyrir umræður og Ásta Dís svaraði fyrirspurnum.
 8. Afgreiddir endurskoðaðir reikningar félagsins
  Ársreikningar félagsins voru unnir hjá Bókhalds- og skattaþjónustunni í samráði við
  stjórn og var þeim dreift til fundarmanna í upphafi fundar, sjá fylgiskjal 8.1. Benedikt Þór
  Jónsson viðskiptafræðingur fór yfir ársreikninginn og svaraði fyrirspurnum. Niðurstaða
  rekstrar ársins var jákvæð sem nam kr. 835.407,- og eigið fé í árslok var jákvætt að
  upphæð kr. 66.666.900,-. Eftir umræður og fyrirspurnir var ársreikningurinn samþykktur
  samhljóða.
  Fundarstjóri lagði til að liður 13 í auglýstri fundardagskrá yrði tekinn fyrir sem næsti liður og
  viðkomandi talningarmenn yrðu einnig fengnir til að telja atkvæði í kosningu til varastjórnar.
  Fundarstjóri lagði einnig til að liðnum „Fundargerð lesin og borin upp til samþykktar“ yrði bætt
  við í lok fundar.
  Enginn hreyfði andmælum og var því viðkomandi dagskrárliðum bætt við og númeraröð
  dagskrárliða breytt til samræmis.
 9. Kosning talningarmanna fundarins
  Anna Kristín Sigvaldadóttir, Ingi Bjarnar Guðmundsson og Helga Magnúsdóttir gáfu kost
  á sér sem talningamenn og kjörin einróma.
 10. Ákvörðun um félagsgjald
  Stjórn Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu lagði til óbreytt félagsgjald, eða 2.600 kr.
  Tillagan var samþykkt.
 11. Kosning í stjórn og varastjórn samkvæmt 7. grein laga
  Stjórn var sjálfkjörin en kosningar fóru fram í varastjórn.
  Formaður Ásta Þórdís Guðjónsdóttir (á eftir 1 ár í samræmi 7. gr. laga)
  Varaformaður Grétar Pétur Geirsson (kosinn til tveggja ára skv. 7. gr. laga)
  Gjaldkeri Hannes Sigurðsson (á eftir 1 ár í samræmi við 7. gr. laga)
  Ritari Sigvaldi Búi Þórarinsson (kosinn til tveggja ára skv. 7. gr. laga)
  Meðstjórnandi Ingi Bjarnar Guðmundsson (kosinn til tveggja ára skv. 7. gr. laga)
  Benedikt Heiðdal Þorbjörnsson, Hanna Margrét Kristleifsdóttir, Hjálmar Magnússon,
  Guðbjörg Halla Björnsdóttir, Linda Sólrún Jóhannsdóttir og Guðmundur Ingi Kristinsson
  gáfu kost á sér til varastjórnar Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu. Hanna Margrét, Linda
  Sólrún og Guðmundur Ingi hlutu kjör til varastjórnar.
  Varastjórn er því sem hér segir:
  Arndís Baldursdóttir (á eftir 1 ár í samræmi við 7. gr. laga)
  Guðmundur Haraldsson (á eftir 1 ár í samræmi við 7. gr. laga)
  Hanna Margrét Kristleifsdóttir (kosin til tveggja ára í samræmi við 7. gr. laga)
  Linda Sólrún Jóhannsdóttir (kosin til tveggja ára í samræmi við 7. gr. laga)
  Guðmundur Ingi Kristinsson (kosinn til tveggja ára í samræmi við 7. gr. laga)
 12. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga og eins til vara, samkv. 7. grein laga
  Ólína Ólafsdóttir og Kristín R. Magnúsdóttir voru kjörnar skoðunarmenn reikninga.
  Frímann Sigurnýasson kjörinn skoðunarmaður til vara.
 13. Kosning kjörnefndar (þrír aðilar)
  Jón Eiríksson, Ingi Bjarnar Guðmundsson og Hanna Margrét Kristleifsdóttir voru kjörin í
  kjörnefnd.
 14. Kaffihlé
 15. Kosning fulltrúa á landsfund Sjálfsbjargar lsh vorið 2017
  Fundarstjóri las upp nöfn þeirra tuttugu sem gáfu kost á sér til setu á landsfundi
  Sjálfsbjargar vorið 2017. Fimmtán hlutu kjör sem fulltrúar á landsfund auk fimm
  varamanna, sjá fylgiskjal 15.1.
 16. Önnur mál
  a. Þorbera Fjölnisdóttir minnti á sundkortin sem eru hluti af fjáröflun Sjálfsbjargar á
  höfuðborgarsvæðinu. Hún lýsti yfir þeirri skoðun að félagið ætti meðal annars að
  berjast fyrir því að öryrkjar fengju ókeypis í sund.
  b. Bergur Þorri Benjamínsson tók fram að dyrnar hjá honum stæðu ávallt opnar fyrir
  félögum. Landssamtök Sjálfsbjargar ætla að fara af stað með hjálpartækjaleigu
  þar sem hjólastólar og göngugrindur verða leigð út. Landsbankinn mun gefa
  sérhannaðan hjólastólabíl til útleigu þann 30. mars 2017.
  c. Guðmundur Ingi Kristinsson sagði frá fundi á Grand Hotel þar sem kom fram að
  persónuafsláttur hefur í raun staðið í stað að stórum hluta frá árinu 1988. Einnig
  sagði hann frá áskorun sem verður send til þingmanna.
  d. Ingi Bjarnar Guðmundsson óskaði nýkjörinni stjórn til hamingju með kjörið og
  þakkaði fráfarandi stjórn fyrir samstarfið.
  e. Ásta Dís Guðjónsdóttir óskaði eftir sjálfboðaliðum í hóp sem myndi kanna
  aðgengi í sundlaugum höfuðborgarsvæðisins. Linda Sólrún Jóhannsdóttir, Þorbera
  Fjölnisdóttir, Helga Magnúsdóttir, Ingi Bjarnar Guðmundsson og Þorkell
  Guðlaugur Geirsson buðu sig fram í hópinn ásamt Ástu Dís.
  f. Grétar Pétur Geirsson minnti á að enginn ætti örugg sæti á landsfundi.
  g. Frímann Sigurnýasson tók fram mikilvægi þess að fulltrúar á landsfund væru
  reynsluríkir og því væri gott ef stjórnarmenn fengju sjálfkrafa sæti þar. Það ætti að
  kjósa um þau sæti sem eftir væru. Hann þakkaði fyrir stuðninginn.
  h. Þorbera tók fram að henni þætti að formaður samtakanna ætti að eiga sjálfkrafa
  sæti á landsfundi.
  i. Ásta Dís formaður þakkaði fráfarandi stjórn fyrir góð störf á liðnu ári og bauð
  nýkjörna stjórn velkomna til starfa. Hún minnti á þætti Mikaels Torfasonar á Rás
  1 um fátækt fólk.
 17. Fundargerð lesin og borin upp til samþykktar
  Fundarritari las upp fundargerð fundarins. Fundargerðin var samþykkt með áorðnum
  breytingum.
  Fundi slitið kl. 22:32