Fundargerð aðalfundar 28. apríl 2007

Aðalfundur Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu 28. apríl 2007

Dagskrá:

1. Fundur settur
2. Kosning fundarstjóra og ritara
3. Inntaka nýrra félaga
4. Minnst látinna félaga
5. Skýrsla stjórnar um störf félagsins
Afgreiddir endurskoðaðir reikningar félagsins
6. Ákvörðun um félagsgjald
7. Kosningar skv. 7. gr. laga
8. Skýrslur nefnda félagsins
9. Önnur mál

Formaður setti fund kl. 14:07 og bauð félaga velkomna stakk uppá Tryggva Friðjónssyni sem fundarstjóra og Jóni Eiríkssyni sem ritara og var það samþykkt samhljóða.

Tryggvi tók við stjórn fundarins þakkaði það traust sem honum væri sýnt og tók því næst til við annan lið dagskrár.

Inntaka nýrra félaga
Nýjir félagar eru:
Gefn Baldursdóttir
Alma Ýr Ingólfsdóttir
Marteinn Marteinsson
Jón Axelsson
Þórhildur Jónsdóttir

Þrír félagsmenn létust á árinu og þrír höfðu sagt sig úr félaginu.

Grétar Pétur Geirsson flutti skýrslu stjórnar sem fer hér á eftir:

Skýrsla stjórnar 2006
Það má segja að þetta ár hafi verið svipað og undanfarin þrjú fjögur síðastliðin ár þegar tekið er tillit til rekstrar félagsins. Félagið hefur verið rekið með hagnaði undanfarin ár eftir margra ára rekstrartap. Þetta hefur náðst með mikilli vinnu og aðhaldi í rekstri. Undanfarin tvö ár hefur félagið þó geta gert ýmislegt.
Félagið fór í þrjár dagsferðir á árinu í samvinnu við Guðrúnu djákna, en hún hefur yfirumsjón með samveru og súpu sem er í hádeginu alla þriðjudaga. Um vorið var farið til Stokkseyrar, þar var borðuð gúllassúpa og drukkið kaffi á veitingastað í gamla frystihúsinu, eigandi veitingastaðarins hélt smá erindi um alla vita á Íslandi við undirspil lagsins, Brennið þið vitar, með tilheyrandi ljósasýningu. Eftir matinn skoðuðu sumir málverkasýningu sem var í húsinu en aðrir kíktu á Draugasafnið. Einnig var komið við í Hveragerði, þar var minjasafnið hans Kristjáns Runólfssonar skoðað, keyrt um bæinn og markverðustu staðir skoðaðir. Leiðsögumaður um Hveragerði og nágrenni var Davíð sonur hennar Beggu sjálfboðaliða í samveru og súpu. þessi ferð tókst mjög vel þrátt fyrir mikið rok. Haustlitaferð var farin í Borgarfjörð og komið við á stað sem heitir Fossatún, þar rekur Steinar Berg plötuútgefandi með meiru veitingastað og er með fimm stjörnu tjaldstæði eins og hann kallar það, við fengum stórkostlegt veður, frábærar móttökur og góðan mat. Steinar sýndi okkur myndband af ýmsum fallegum stöðum á Íslandi við undirleik yndislegra Íslenskra tóna, eftir matinn fóru sumir í útileiki á veröndinni, aðrir nutu útsýnisins af pallinum og enn aðrir fóru í gönguferð um nágrennið. Þriðja ferðin var farin á aðventunni, þá var farið í ljósaferð um suðurnesin sem var alveg frábært. Fyrst var farið í minjasafnið í Garði, þar var drukkið kaffi og borðað heimabakað meðlæti, síðan var ekið til Sandgerðis og að lokum endað í Keflavík. Það er alveg ótrúlegt að sjá hvað suðurnesjamenn leggja mikinn metnað í að skreyta húsin sín með jólaljósum og gera þessa hátíð skemmtilega, það liggur mjög mikil vinna á bak við þetta og þeir geta verið stoltir að þessu framtaki sínu Svo má ekki gleyma þætti Hannesar bílstjóra en hann er búinn að fara margar ferðir með hópa á þessa staði og þekkir orðið hvern krók og kima og veit hvar áhugaverðustu göturnar eru og þekkir orðið þá sem búa í skrautlegustu húsunum, hann sagði skemmtilega frá ýmsu forvitnilegu.
Félagsstarfið hefur verið með hefðbundnum hætti og verið vel sótt, það er spilað bridds alla mánudaga, annan hvern þriðjudag er bingó, en hinn þriðjudaginn spilað Uno, félagsvist á miðvikudögum og skák á fimmtudögum. Basarinn var með öðru sniði núna en venjulega, það var happdrætti með færri vinningum en áður en mun veglegri og einnig var spilað bingó og virtust flestir ánægðir með þessar breytingar. Þorrablót var haldið í febrúar og síðan var haldinn haustfagnaður í október í samvinnu við Íþróttafélag fatlaðra og voru þessar tvær skemmtanir mjög vel sóttar.
Nú það voru haldnir tveir Félagsfundir annar var um félagsþjónustuna á höfuðborgarsvæðinu og var hann ágætlega sóttur þó svo að það hafi ekki allir frummælendur mætt sem voru búnir að boða sig sem er miður
Hinn var um lífeyrissjóðsmál vegna þeirra skerðinga sem stóð til að gera á greiðslum til öryrkja. Á hann mættu Sigursteinn Másson frá ÖBÍ og Dögg Pálsdóttir lögmaður, þar kom meðal annars fram í máli Sigursteins Mássonar að öbí leggur mikla áherslu á að þessir 14 lífeyrissjóðir hætti við þá ákvörðum sína að hætta greiðslum eða lækka úr sjóðum sínum til hluta öryrkja.
Framkvæmdin brýtur í bága við stjórnsýslulög en sjóðunum ber að vinna eftir þeim. Fundað var með þingmönnum allra þingflokka og sýndu þeir þessu máli skilning og í framhaldi af því kom tilkynning frá lífeyrissjóðunum um frestun á þessari framkvæmd. Lífeyrissjóðirnir telja sýnt að um 2300 manns séu að fá of mikið greitt úr sjóðunum og að þeir séu að fá allt of háar greiðslur miðað við framreiknuð laun sem þeir fengu áður en þeir urðu öryrkjar. Sjóðirnir geti ekki staðið undir þessum greiðslum og séu að tæmast. Vonast ÖBÍ til að það náist samkomulag við lífeyrissjóðina og er verið að vinna að því að finna sameiginlegan talsmann allra sjóðanna. Sjóðirnir eru að láta reikna hvernig þetta kemur út miðað við neysluvísitölu.
Greiðslustreymi sjóðanna hefur aukist verulega vegna þess að öryrkjum hefur fjölgað meira en reiknað var með.
Fjögur námskeið voru haldin á síðasta ári, tvö glerskreytingarnámskeið, eitt förðunarnámskeið og fyrir jólin var haldið námskeið í að búa til ljósalampa.
Ráðist var í að búa til heimasíðu félagsins og hafði Jón Eiríksson tölvugúru yfirumsjón með því verki sem tókst mjög vel, núna þurfum við að vera duglegri að setja inn á síðuna ýmsar upplýsingar.
Kriki var opinn í allt sumar og var fjöldi manns sem vann þar í sjálfboðavinnu og kann félagið þeim bestu þakkir, sá aðili sem hefur haldið utan um þetta eins og nokkur undanfarin sumur er Kristín Magnúsdóttir og hefur hún reynst félaginu ákaflega vel. Hún hefur til að mynda verið tvisvar með fjáröflun fyrir Krika hér í félagsheimilinu og selt kjötsúpu . Í Krika var boðið upp á grillaðar pulsur alla föstudaga sem var mjög skemmtilegt, og að sjálfsögðu var boðið uppá kaffi og með því alla daga gegn vægu gjaldi. Skráningar í gestabókina voru um eittþúsund.
Komið er nýtt “hús” að Krika sem Kópavogsbær gaf okkur og flutti á staðinn félaginu að kostnaðarlausu og ég held að það sé á engan hallað í því þó að framlag Kópavogsbæjar sé sérstaklega tíundað, Kópavogsbær hefur reynst félaginu ákaflega vel í gegnum árin og eiga þeir þakkir skildar fyrir það.
Nú bátadagur var haldinn í sumar að frumkvæði Kjartans Hauksonar og Árna Sal. Tókst hann afskaplega vel, þó að sumar hafi tollað illa í bátunum, þá fór allt vel að lokum
Áætlanir gera ráð fyrir því að breytingar á húsunum (smíða tengibyggingu, palla, handrið,skábrautir og taka niður milliveggi í nýja húsinu) eigi að verða tilbúnar þann 1.maí 2007. Kostnaður við þessar breytingar er 2.900.000,- þessir fjármunir eru til inná bankabók og munar þar mest um styrk frá Pokasjóði.
Hannes Sigurðsson, framkvæmdastjóri lét af störfum í nóvember og óskum við honum alls hins besta í framtíðinni.
Fundarstjóri lagði til að farið yrði í reikninga áður en umræða um skýrslustjórnar færu fram.
Benedikt Þór Jónsson endurskoðandi félagsins gerði grein fyrir reikningum þess. Félagið er rekið með hagnaði eins og undanfarin 4. ár. Hagnaður af rekstri félagsins á árinu 2006 nam kr. 5.860.140 og er hagnaður færður til hækkunar á eigin fé. Samkvæmt ársreikningi var eigið fé í árslok kr. 43.786.822

Arnór bað um orðið og ræddi fárhag félagsins og taldi umskiptin til fyrirmyndar. Hann velti því hins vegar fyrir sér hvað eigi að gera við þetta eigið fé á að borga niður lánið hjá Sparisjóðnum? Þakkaði að öðru leiti fyrir góða skýrslu.

Hildur Jóns gat þess að vantaði í skýrslu umsögn um brigde, sem væri í umsjón Sigríðar Gunnarsdóttur á miðvikudögum eftir hádegi.
Benedikt skýrði lánið greðslubirgði af því er ekki mikil taldi ekki ráðlegt að greiða það upp að fullu þá yrði lítið eftir á reikningum félagsins. Spurði hvort félagið vildi fara í yfirdrátt eins og áður. Góð kjör eru á reikningum það sýnir sig að vaxtatekjur hafa tvöfaldast á milli ára. Formaður bætti við að fjármunirnir væru oft eyrnamerktir ýmsum verkefnum og þar af leiðandi væri ekki hægt að hreyfa þá.
Fundarstjóri bar upp skýrslu og reikninga og var það samþykkt samhljóða.
Fundarstjóri tók við næsta lið þ.e. ákvörðun félagsgjald en það er nú 2.000 og lagði stjórn til að það yrði óbreytt. Var það samþykkt samhljóða. Að þessu loknu lagði hann til kaffihlé.

Þá var tekið til við 7. lið sem er kosningar skv. 7. grein laga félagsins. Í samráði við formann kjörnefndar Ólafar Ríkarðsdóttur fór fundarstjóri yfir gögn kjörnefndar.skýrði stöðuna. Núverandi gjaldkeri gaf ekki kost á sér né heldur núvernadi varaformaður.

Framboðslisti til stjórnar Sjálfsbjargar félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu á aðalfundi Sjálfsbjargar laugardaginn 28. apríl 2007

Formaður Grétar Pétur Geirsson ( á eftir eitt ár samkvæmt 7. gr. laga)
Varaformaður Ásdís Úlfarsdóttir ( gefur ekki kost á sér )
Ritari Hulda Steinsdóttir ( á eftir eitt ár samkvæmt 7. gr. laga)
Gjaldkeri Hanna M. Kristleifsdóttir ( gefur ekki kost á sér)
Meðstjórnandi Tryggvi Garðarsson ( búinn með 6 ár samkv.7.gr.laga)

Kjósa skal um Varaformann til tveggja ára ( samkvæmt 7. gr. laga)
Kjósa skal um Gjaldkera til tveggja ára ( samkvæmt 7. gr. laga)
Kjósa skal Meðstjórnanda til tveggja ára ( samkvæmt 7.gr. laga)

Þeir sem gefa kost á sér í stjórn Sjálfsbjargar félags fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu á aðalfundi laugardaginn 28. apríl 2007 eru:
Til varaformanns Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir til tveggja ára
Til gjaldkera Jóna Marvinsdóttir til tveggja ára
Til meðstjórnanda Sigurður Pálsson til tveggja ára

Í varastjórn eiga sæti:
Sigurður Pálsson ( á eftir eitt ár samkvæmt 7. gr. laga)
Einar Andrésson ( á eftir eitt ár samkvæmt 7. gr. laga)
Jón Eiríksson ( á eftir eitt ár samkvæmt 7. gr.laga )
Þorbera Fjölnisdóttir ( á eftir eitt ár samkvæmt 7. gr. laga)
Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir (búin með tvö ár samkv. 7.gr laga)
Kjósa skal um einn fulltrúa í varastjórn til tveggja ára (samkvæmt 7.gr. laga)
Kjósa skal um einn fulltrúa í varastjórn í eitt ár (samkvæmt 7. gr. laga)

Þeir sem gefa kost á sér í varastjórn eru:
Benedikt Þorbjörnsson
Leifur Leifsson

Í kjörnefnd eiga sæti:
Ólöf Ríkarðsdóttir
Anna Kristín Sigvaldadóttir
Hanna Margrét Kristleifsdóttir

Las hann upp úr lögunum um hvernig standa skal að tillögum til stjórnarkjörs.
Þar sem engar aðrar tillögur höfðu komið fram en tillaga kjörnefndar var sjálfkjörið í stjórn.

Þá var tekið til við önnur mál:
Grétar Pétur gerði grein fyrir skýrslu skákklúbbsins og sagði hana liggja frammi spurði hvort óskað væri eftir því að hún væri lesin en svo var ekki. Í nefndinni eru Arnór Pétursson, Garðar Hallgrímsson, Jón Viggósson og Svavar Guðni Svavarsson

Guðbjörg H. Björnsdóttir gerði grein fyrir starfi félagsvistarnefndar.

Kristín R. Magnúsdóttir grein fyrir starfinu í Krika síðasta sumarkom fram hjá henni að gestir urðu rúmlega 1.000 haldnir voru þrír Haladagar.

Önnur mál:
Þórir Karl Jónasson var fyrstur á mælendaskrá vakti máls á því að hvorki formaður né varaformaður Sjálfsbjargar lsf. væru á svæðinu. Ræddi hann um að framkvæmdastjórn hefði tekið völdin af húsnefnd, sem klárlega væri lögbrot því hún væri kosin af þingi. Bar upp tillögu um að fundurinn mótmælti þessu. Var hann beðin um skriflega tillögu.

Guðrún Bjarnadóttir tók til máls ræddi hvort menn ættu ekki að kynna sig þeir sem væru kosnir í stjórn. Þetta gerðu viðkomandi stjórnarmenn sem viðstaddir voru.

Jón Eiríksson ræddi vef félagsins og gerði grein fyrir því hvernig hann hefði þróast.

Einar Bjarnason vildi taka undir með Þóri Karli og kvaðst hafa mótmælt á húsfundi þegar hækkun leigu í húsinu var til umræðu.

Þórir Karl las upp tillögu sína og Hildar Jónsdóttur, sem er svo hljóðandi:
Aðalfundur Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu mótmælir því að framkvæmdastjórn Sjálfsbjargar lanssambands fatlaðra skuli hafa í umboði sambandsstjórnar gert tvær nefndir valdalausar: Þær eru ritnefnd og húsnefnd sem voru kosnar á síðasta þingi sambandsins. Þetta er gegn lögum Sambandsins. Því nefndir sem eru kosnar af þingi starfa í umboði þings í tvö ár.
Undir tillöguna rituðu Þórir Karl Jónasson og Hildur Jónsdóttir

Fundarstjóri vakti athygli á því að sambandsstjórn færi með æðsta vald á milli þinga.

Guðríður Ólafsdóttir tók til máls sagði að það væri ýmislegt sem ekki rúmaðist innan tillögunar. Vildi að henni yrði vísað til stjórnar. Lagði til að haldin yrði félagsfundur með stjórn landssambandsins fyrir 1. júní. þar sem staðan yrði rædd og málin skýrð.
Arnór tók undir með Guðríði og lagði til að tillaga hennar yrði samþykkt. Þórir Karl vildi koma með dagskrártillögu sem ekki yrði rædd. Dagskrártillagan er svohljóðandi að tillaga hans yrði tekin til atkvæða já eða nei.
Ólöf tók til máls vildi að tillaga Guðríðar yrði samþykkt en skýrði jafnframt frá því að mikil óánægja væri meðal margra með núverandi landssambandsstjórn.

Fundarstjóri vildi að það yrði tekið tillaga Guðríðar yrði tekin til atkvæða fyrst þar sem hún gengi lengra en tillaga Þóris Karls og vísaði dagskrártillöguni frá.
Las hann því næst upp tillögu Guðríðar sem er svohljóðandi:
Legg til að framkomin tilaga frá Þóri Karli Jónassyni og Hildi Jónsdóttur verði vísað til stjórnar. En haldin verði félagsfundur fyrir 1. júní n.k. til að ræða málefni framkvæmdastjórnar landssambandsins og Sjálfsbjargarhússins.

Þórir Karl fór fram á skriflega atkvæðagreiðslu og var það samþykkt. Fundarstjóri tók fram að þeir sem væru samþykkir tillögu Guðríðar skrifuðu Já en hinir Nei

Niðurstaða talningar var að Já sögðu 28 en Nei sögðu 6 og er því tillögu Þóris Karls vísað til stjórnar.

Þórir Karl vildi að þess yrði krafist að formaður og varaformaður mæti til félagsfundar sem haldin yrði skv. nýsamþykkri tillögu.

Fundarstjóri bað þessu næst Grétar Pétur Geirsson formann félagsins að slíta fundi.Grétar Pétur Geirsson tók til máls sagðist vilja áður en hann sleit fundi geta þess að hann teldi það mál sem hæst hefði borið á fundinum vera komið í ágætis farveg. Bauð hann nýja stjórnarmenn velkomna og þakkaði hinum fyrir samstarfið.Fundi var slitið kl. 15:49. Þakkaði hann starfmönnum fundarins að lokum fyrir þeirra starf.Fundarritari:Jón Eiríksson